Şeffaf Clan Sembolleri 300 Adet

300 adet kullanıma hazırdır klasörün içine atmanız yeterlidir.

Nasıl  Kullanılır


Knight Online klasöründe ki Symbol_US klasörüne atmanız yeterlidir. 

İNDİRSoacs V41 FULL ve KANAT

Server Files Download Link:
SOACS

Kanat Patch Download Link:
KanatPatch

SOACS TBL EDITOR Download Link:
KOTBLPROSEDÜRLER

Kod:
CREATE PROCEDURE [dbo].[SOACS_LOGIN [MENTION=15298]account[/MENTION]ID varchar(21) [MENTION=41673]pass[/MENTION]word varchar(13),@IpAddress varchar(50),@HwID varchar(50),@nRet smallint OUTPUTAS
if(exists(select * from HardwareBanList where ltrim(rtrim(HWID)) = ltrim(rtrim(@HwID))))begin -- Blocked HardwareID SET @nRet = 4 RETURNendIF dbo.IsValidCharacters [MENTION=15298]account[/MENTION]ID) = 1BEGIN SET @nRet = 2 -- Hesap Bulunamady. RETURNEND
IF dbo.IsValidCharacters [MENTION=41673]pass[/MENTION]word) = 1BEGIN SET @nRet = 3 -- ?ifreniz Hatalydyr. RETURNEND
-- Oto Üyelikselect @nRet = count(straccountid) from tb_user where straccountid = [MENTION=15298]account[/MENTION]ID
if @nRet = 0BEGIN INSERT INTO TB_USER (strAccountID, strPasswd, strSocNo, iDays) VALUES [MENTION=15298]account[/MENTION]ID, [MENTION=41673]pass[/MENTION]word, 1, '6')END
------- Database By_Bts Tarafindan Hazirlanmistir. --------DECLARE [MENTION=199867]nat[/MENTION]ion tinyint, [MENTION=82071]cha[/MENTION]rNum smallintSET [MENTION=199867]nat[/MENTION]ion = 0SET [MENTION=82071]cha[/MENTION]rNum = 0DECLARE @pwd varchar(13)SET @pwd = nullSELECT @pwd = strPasswd FROM [dbo].[TB_USER] WHERE strAccountID = [MENTION=15298]account[/MENTION]IDIF @pwd IS nullBEGIN SET @nRet = 0 RETURNENDELSE IF @pwd <> [MENTION=41673]pass[/MENTION]wordBEGIN SET @nRet = 0 RETURNEND--CurrentUserdan Silelimdelete from currentuser where straccountid = [MENTION=15298]account[/MENTION]ID--Currentuser bitis---Login bilgilerini kaydetInsert Into HardwareLog values [MENTION=15298]account[/MENTION]ID,@IpAddress,ltrim(rtrim(@HwID)),getdate())--Login bilgileri bitisSELECT [MENTION=199867]nat[/MENTION]ion = bNation, [MENTION=82071]cha[/MENTION]rNum = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = [MENTION=15298]account[/MENTION]IDIF @@ROWCOUNT = 0BEGIN SET @nRet = 1 RETURNENDIF [MENTION=82071]cha[/MENTION]rNum >= 0BEGIN SET @nRet = 1 RETURNENDELSEBEGIN SET @nRet = [MENTION=199867]nat[/MENTION]ion+1 RETURNEND

Kod:

CREATE FUNCTION [dbo].[IsValidCharacters] [MENTION=49706]sda[/MENTION]ta varchar(8000))RETURNS INT AS
BEGIN
 DECLARE [MENTION=49706]sda[/MENTION]taLen int DECLARE @Loop int DECLARE [MENTION=40184]Letter[/MENTION] varchar(1) DECLARE @RXLetters varchar(8000) DECLARE @Match tinyint SET @RXLetters = 'qwertyuopasdfghjklizxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890_' SET [MENTION=49706]sda[/MENTION]taLen = LEN [MENTION=49706]sda[/MENTION]ta) SET @Loop = 1 SET @Match = 0 WHILE @Loop < [MENTION=49706]sda[/MENTION]taLen + 1) BEGIN  SET [MENTION=40184]Letter[/MENTION] = RTRIM(LTRIM(SUBSTRING [MENTION=49706]sda[/MENTION]ta,@Loop,1)))
 IF CHARINDEX [MENTION=40184]Letter[/MENTION],@RXLetters) = 0 BEGIN  SET @Match = 1  BREAK END  SET @Loop = @Loop + 1 END RETURN @MatchEND


Kod:

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[HardwareBanList]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)drop table [dbo].[HardwareBanList]GO
CREATE TABLE [dbo].[HardwareBanList] ( [strAccountID] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [HWID] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [Time] [datetime] NULL ) ON [PRIMARY]GO


Kod:
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[HardwareLog]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)drop table [dbo].[HardwareLog]GO
CREATE TABLE [dbo].[HardwareLog] ( [AccountID] [char] (32) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [IP] [char] (32) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [HWID] [char] (32) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [LoginTime] [datetime] NULL ) ON [PRIMARY]GO

Kod:
create PROCEDURE [dbo].[HWBAN] -- Add the parameters for the stored procedure here@AccountID varchar(21),@HwID varchar(50)ASBEGIN SET NOCOUNT ON;
  -- Insert statements for procedure here Insert Into HardwareBanList values [MENTION=15298]account[/MENTION]ID,@HwID,GETDATE()) PRINT [MENTION=15298]account[/MENTION]ID + ' hesabina ait ' + @HwID + ' seri no banlandi'END

içinde server filesler ve client klasörü vardır client klasörünü patch olarak atın.
server ip sini server.ini yazın değişir.

Capslock Pedal Minor ProgramıKullanımı basittir tuşları ayarladıktan sonra capslock tuşuyla pedalı başlatabilirsiniz.
Zed Bot v3 1886 İndir

Metin 2 Gameforgesiz İndirmeArtık Metin2 Sitesinden Metin2 İnince Gameforgeli İniyor bazı arkadaşlar hata alıyor veya kuramıyor bu linkle eskideki gibi kurabileceksiniz.
Bu olay nedeniyle Mt2 Pvp Serverlarına gırılmıyordu bu linkle artık girebiliceksiniz

Evet Arkadaslar İndiriyoruz ve Yonetici Olarak Karsınıza Gelicek İzin Verin ve Karsınıza Boyle Bir Ekran Gelicek İleri Diyoruz

Karsınıza Boyle Boyle Bir Ekran Geliyor ve İndirme Baslamıs Bulunuyor

Client Dowload İcin TıklaTorrent Dowload İcin Tıkla

Cs 1.6 Aim Wall Hack Sxe İndir 2015
Counter strike 1.6 da hem online hem normal oyunlarda çalısan wall hacktir 

2015 YapımıHİLE ANLATIMI

- Hileyi indirdikten sonra rardan çıkartın

VİDEOİNDİRPvp-sehri